Вхід для користувачів
 


Статут

 Деякі положення зі Статуту Асоціації Європейських журналістів:

1.1. Громадська організація «Асоціація Європейських журналістів» (далі – Асоціація) є недержавною, неприбутковою громадською організацією, що об`єднує громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних та інших спільних інтересів.

2.1. Метою діяльності громадської організації є сприяння захисту професійних інтересів журналістів та працівників ЗМІ, формування цивілізованого ринку ЗМІ, задоволення і захист  громадських,  соціально-економічних, творчих прав та спільних інтересів членів Асоціації.

2.2. Головні завдання Асоціації:

•   репрезентування та захист інтересів Членів Асоціації у дер­жавних установах;

•   організація інформаційного обміну між своїми Членами;

•   допомога в організації навчання і обміну досвідом між Членами Асоціації;

•   здійснення зв'язків зі спільнотою журналістів закордоном та з аналогічними     громадськими організаціями;

•   сприяння становленню етики медійних стосунків.

3.2. Індивідуальним членом Асоціації може бути кожна особа, котра досягла 18-річного віку, визнає даний Статут, сплачує членські внески, не пропагує насильство, розбрату та екстремістських ідей й має бажання докласти зусиль до згуртування всіх зацікавлених людей з метою реалізації мети та завдання Асоціації.

3.3. Прийом та вибуття індивідуального члена відбувається за рішенням Правління  Асоціації на підставі поданої письмової заяви та рекомендації двох Членів Асоціації

 


RSS 2.0 contacts home