Вхід для користувачів
 
29 серпня 2011

Фахівці б’ють на сполох: церква св.Юра під загрозою

Ситуація стосовно будівництва поблизу колишньої плебанії дерев’яної церкви св. Юра може спричинити черговий міжнародний скандал. Фахівці б’ють на сполох. Відомий археолог зі Львова Василь Петрик звернувся з цього приводу до президента УНК ІКОМОС Миколи Яковини. Цього листа ми оприлюднюємо на прохання громадськості Львівщини. 

Микола Яковина відреагував на загрозливу ситуацію довкола перлини дерев’яного будівництва церкив святого Юра блискавично. Ми також друкуємо надісланий ним лист на ім’я голови Львіської обласної державної адміністрації Михайла Цимбалюка. Й сподіваємося, що й міська влада не залишиться байдужою до унікальної пам’ятки. Інакше вона втратить шанс отримати статсу об’єкта, який озороняється ЮНЕСКО. 

Фахівці б’ють на сполох: церква св.Юра під загрозою

Президенту УНК ІКОМОС
п. Миколі Яковині

ЗВЕРНЕННЯ

У 2011 р. триває процес внесення дерев’яних церков Карпатського регіону (України та Польщі) до Списку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Однак одна з перлин дерев’яної української церковної архітектури – церква Св.Юра 17 ст. у м.Дрогобичі виявилась під загрозою вилучення зі списку номінантів. 23 серпня члени УНК ІКОМОС: М.Гайда (керівник відділу дослідження пам’яток західного регіону Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень Міністерства культури і туризму України, член бюро УНК IKOMOС) та В.Петрик (доцент кафедри реставрації та реконструкції архітектурних комплексів Національного університету “Львівська політехніка”) зафіксували активне будівництво житлового будинку на території історичної плебанії при церкві Св.Юра – в охоронній зоні пам’ятки, в зоні безпосереднього візуального впливу ансамблю церкви як архітектурної домінанти. Реалізація цього будівництва суперечить як режиму охоронної зони пам’ятки так і вимогам і критеріям внесення пам’ятки до Списку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Вимагаємо терміново припинити будівельні роботи, що нищать історичне середовище пам’ятки і ставлять під загрозу весь номінаційний процес.

Хочемо звернути Вашу увагу, що 20 серпня, згідно з інформацією ЗМІ (http://galinfo.com.ua/news/93143.html), відбувся виїзд на територію церкви Св.Юра Голови ОДА М.Цимбалюка та нарада щодо виділення коштів на реставрацію пам’ятки і організації внесення церкви до Списку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Дивує, що представники виконавчої влади не звернули уваги на ці будівельні роботи, оскільки вже 23 серпня зафіксовано зведення першого поверху та перекриття житлового будинку. Просимо терміново проінформувати про цю кричущу ситуацію Голову ЛОДА, Голову Львівської обласної ради, Міністерство культури України та широку громадськість.

Графічні матеріали – в додатку.

З повагою,
Василь Петрик
доцент кафедри реставрації та реконструкції архітектурних комплексів Національного університету “Львівська політехніка”

23.08.2011 р.

Довідка:
Український національний комітет Міжнародної ради з питань пам’яток і визначних місць (ІКОМОС) – є повноправним членом авторитетної міжнародної громадської організації, діє з 1994 року і на сьогодні об’єднує понад 170 фахівців у галузі охорони, реставрації та використання історико-культурної спадщини та 10 колективних членів.

Провідна роль ІСОМОS у пам’яткоохоронній сфері України закріплена в національному законодавстві, зокрема стаття 49 Закону України визначає, що “подання про внесення пам’яток до Списку всесвітньої спадщини здійснює Кабінет Міністрів України за рекомендацією центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та Українського національного комітету Міжнародної ради з питань пам’яток та визначних місць (ІКОМОС)”.  

++++++++++++

ВІДПОВІДЬ

 

УКРАЇНСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  КОМІТЕТ  МІЖНАРОДНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ПАМ’ЯТОК І ВИЗНАЧНИХ МІСЦЬ

UKRAINIAN NATIONAL COMMITTEE OF  INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES

COMITÉ NATIONAL  UKRAINIEN DU CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES S ITES ICOMOS         

У к р а ї н а   0 4 0 7 0   К и ї в ,   А н д р і ї в с ь к и й     у з в і з ,   5 / 3 1       Т е л / ф а к с : ( 0 4 4 ) 4 2 5 – 0 1- 0 2

UKRAINE         5 / 3 1  A n d r i y i v s k y  U z v i z  S t r . ,  K y i v  0 4 0 7 0 U k r a i n e Т е l / F a x :   ( 0 4 4 ) 4 2 5 – 0 1- 0 2

5 серпня 2011 р. № 01-08/01

Голові Львівської обласної державної адміністрації

М.ЦИМБАЛЮКУ

Шановний пане Голово!

Кілька років триває процес внесення дерев’яних церков України та Польщі до   Списку   об’єктів   Всесвітньої   спадщини   ЮНЕСКО.   Відповідне   подання українського  уряду  щодо  транскордонної  номінації під  титулом  «Дерев’яні церкви   Карпатського  реґіону   України   і   Польщі»   (англ.   «Wooden  Tserkvas (Churches)    of   Carpathian    region   in  Ukraine    and  Poland»)   28   січня   2010   р. зареєстроване на сайті Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО   у так званому Попередньому списку (http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5494/).

Однак  одна  з  перлин  дерев’яної  української  церковної  архітектури  – церква  Св.Юра  17 ст.  у  м.Дрогобичі  виявилась  під  загрозою  вилучення  зі списку    номінантів.     23 серпня члени    УНК   ІКОМОС  зафіксували     активне будівництво  житлового  будинку  на  території  історичної  плебанії  при  церкві Св.Юра -  в  охоронній  зоні  пам’ятки,  в  зоні  безпосереднього  візуального впливу ансамблю церкви як архітектурної домінанти.

Однак  20 серпня  ц.р.,  згідно  з  інформацією  ЗМІ,  відбулась  нарада  на території  церкви  Св.Юра  за  Вашою  участю,  шановний  пане  Голово, щодо виділення  коштів  на  реставрацію  пам’ятки  і  організації  внесення  церкви  до Списку  об’єктів  Всесвітньої  спадщини  ЮНЕСКО.  Дивує,  що  представники виконавчої  влади не  звернули  уваги  на  ці  будівельні  роботи,  оскільки  вже  23 серпня  ц.р.  зафіксовано  зведення  першого  поверху  та  перекриття  житлового будинку.

Реалізація   цього   будівництва   суперечить   як   режиму   охоронної   зони пам’ятки  так  і  вимогам  і  критеріям  внесення  пам’ятки  до  Списку  об’єктів Всесвітньої  спадщини  ЮНЕСКО.  Вимагаємо  терміново  припинити  будівельні роботи, що нищать історичне середовище пам’ятки і ставлять під загрозу весь номінаційний   процес.       Відповідні   звернення   адресуємо   також   до   МЗС   та Мінкультури України.

З повагою,

Президент УНК ІКОМОС                                            Микола ЯКОВИНА 

резиденту УНК ІКОМОС
п. Миколі Яковині

 Так виглядала ділянка у серпні 2010 року. Фото В.Петрика Так виглядала ділянка у серпні 2010 року. Фото В.Петрика 

ЗВЕРНЕННЯ

 Так виглядала ділянка у серпні 2010 року. Фото В.Петрика 

У 2011 р. триває процес внесення дерев’яних церков Карпатського регіону (України та Польщі) до Списку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.Так виглядала ділянка у серпні 2010 року. Фото В.Петрика 

Однак одна з перлин дерев’яної української церковної архітектури – церква Св.Юра 17 ст. у м.Дрогобичі виявилась під загрозою вилучення зі списку номінантів. 23 серпня члени УНК ІКОМОС: М.Гайда (керівник відділу дослідження пам’яток західного регіону Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень Міністерства культури і туризму України, член бюро УНК IKOMOС) та В.Петрик (доцент кафедри реставрації та реконструкції архітектурних комплексів Національного університету “Львівська політехніка”) зафіксували активне будівництво житлового будинку на території історичної плебанії при церкві Св.Юра – в охоронній зоні пам’ятки, в зоні безпосереднього візуального впливу ансамблю церкви як архітектурної домінанти. Реалізація цього будівництва суперечить як режиму охоронної зони пам’ятки так і вимогам і критеріям внесення пам’ятки до Списку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Вимагаємо терміново припинити будівельні роботи, що нищать історичне середовище пам’ятки і ставлять під загрозу весь номінаційний процес.

Хочемо звернути Вашу увагу, що 20 серпня, згідно з інформацією ЗМІ (http://galinfo.com.ua/news/93143.html), відбувся виїзд на територію церкви Св.Юра Голови ОДА М.Цимбалюка та нарада щодо виділення коштів на реставрацію пам’ятки і організації внесення церкви до Списку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Дивує, що представники виконавчої влади не звернули уваги на ці будівельні роботи, оскільки вже 23 серпня зафіксовано зведення першого поверху та перекриття житлового будинку. Просимо терміново проінформувати про цю кричущу ситуацію Голову ЛОДА, Голову Львівської обласної ради, Міністерство культури України та широку громадськість.

Графічні матеріали – в додатку.

З повагою,
Василь Петрик
доцент кафедри реставрації та реконструкції архітектурних комплексів Національного університету “Львівська політехніка”

23.08.2011 р.

Довідка:
Український національний комітет Міжнародної ради з питань пам’яток і визначних місць (ІКОМОС) – є повноправним членом авторитетної міжнародної громадської організації, діє з 1994 року і на сьогодні об’єднує понад 170 фахівців у галузі охорони, реставрації та використання історико-культурної спадщини та 10 колективних членів.

Провідна роль ІСОМОS у пам’яткоохоронній сфері України закріплена в національному законодавстві, зокрема стаття 49 Закону України визначає, що “подання про внесення пам’яток до Списку всесвітньої спадщини здійснює Кабінет Міністрів України за рекомендацією центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та Українського національного комітету Міжнародної ради з питань пам’яток та визначних місць (ІКОМОС)”.  

 

http://maydan.drohobych.net 
Коментарі

 


RSS 2.0 contacts home